Mistä nimi Corpus?

Etymologia:

corpus (monikko corpora)
– keho, ruumis (latina)
– taju ja tuntu ihmisen kehosta tai kehollisuudesta (1400-luvun puolivälissä englannin kielessä)
– tietojen ja asioiden kokoelma (1727 englannin kielessä)

Nykyaikana sanalla corpus (suom. korpus) voidaan viitata tekstin ytimeen, laajaan kieliaineistoon tai tekijän koko tuotantoon kokoelmana. Vaikka se usein liitetään kirjallisuuteen, se on vahva termi, joka pystyy paljon muuhunkin. Länsimaisista taiteen muodoista tuskin löytyy osa-aluetta, jota aihe ei olisi jollain tavoin koskettanut tai johon sitä ei olisi yhdistetty. Eikö kaikki taide synny osittain kehollisuuden ja sen ymmärtämisen kautta? Eivätkö museot tavalla tai toisella ole tietojen ja asioiden kokoelma?

Nimenä Corpus esiintyy muun muassa museossa, veistotaiteen klassikoissa, tanssiryhmässä ja jopa tatutointiliikkessä. Kirjoituksia ja musiikkia löytyy runsain määrin.