Corpuksen historiikki

Corpus on Jyväskylän yliopiston taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen kirjallisuuden, museologian, taidehistorian ja taidekasvatuksen opiskelijoiden yhteinen ainejärjestö. Se on perustettu 22.8.2013 yhdistämään kolme ainejärjestöä: Diaario (museologia), Opus (kirjallisuus) sekä Rana (taidehistoria, taidekasvatus).

Corpuksen nimi ja logo

corpus (monikko corpora)
– keho, ruumis (latina)
– taju ja tuntu ihmisen kehosta tai kehollisuudesta (1400-luvun puolivälissä englannin kielessä)
– tietojen ja asioiden kokoelma (1727 englannin kielessä)

Nykyaikana sanalla corpus (suom. korpus) voidaan viitata tekstin ytimeen, laajaan kieliaineistoon tai tekijän koko tuotantoon kokoelmana. Vaikka se usein liitetään kirjallisuuteen, se on vahva termi, joka pystyy paljon muuhunkin. Länsimaisista taiteen muodoista tuskin löytyy osa-aluetta, jota aihe ei olisi jollain tavoin koskettanut tai johon sitä ei olisi yhdistetty. Eikö kaikki taide synny osittain kehollisuuden ja sen ymmärtämisen kautta? Eivätkö museot tavalla tai toisella ole tietojen ja asioiden kokoelma?

Nimenä Corpus esiintyy muun muassa museossa, veistotaiteen klassikoissa, tanssiryhmässä ja jopa tatutointiliikkessä. Kirjoituksia ja musiikkia löytyy runsain määrin.

Corpuksen logon avoin silmä kuvastaa uteliaisuutta ja monenlaisten taide-elämysten kokemista. Alkukirjaimet C ja O kuvastavat myös etuliitettä “co-” eli “yhdessä” tai “yhteinen”. Logon on suunnitellut Sakari Kursula.

Mielenterveyspäivän seminaari

Corpus järjesti vuosina 2014-2018 Maailman mielenterveyspäivänä 10.10. seminaaria Mielen kulttuuri. Vuodesta 2019 eteenpäin JYY on ottanut vetovastuun seminaarista. Mielenterveyspäivän seminaarin tavoitteena on herättää keskustelua henkisen hyvinvoinnin edistämisestä, mielenterveyden ongelmien ehkäisemisestä ja hoidosta sekä mielenterveyspotilaiden ja omaisten asemasta maailmanlaajuisesti. Lisäksi tavoitteena on lisätä opiskelijoiden, tutkijoiden ja muun henkilökunnan yhteistyötä sekä yhteyksiä yliopiston ulkopuolelle.

Seminaarin verkkosivut: http://mielenkulttuuri.wordpress.com.