Hallitus ja vastaavat

Corpuksen hallitus 2024

Ota yhteyttä kaikkiin hallituksen jäseniin ja vastaaviin: corpus-hallitus(at)lists.jyu.fi

Ota yhteyttä tapahtumavastaaviin: tapsat(at)corpusry.fi

Ota yhteyttä Kahvila Kultavatkaimeen: kahvilakultavatkain(at)gmail.com

Ota yhteyttä ainejärjestölehti Naagaan: naagalehti(at)gmail.com


Hallituksen jäsenet:

Siiri Mäkinen
puheenjohtaja, kirjoittamisenkerhovastaava / President, Creative Writing Club Representative
puheenjohtaja(at)corpusry.fi

Nea Kentta
varapuheenjohtaja / Vice President
varapuheenjohtaja(at)corpusry.fi

Katja Viitasalo
kässäkerhovastaava / Handicraft Club Representative

Daniel Lobko
rahastonhoitaja, liikuntavastaava / Treasurer, Sports Club Representative
rahastonhoitaja(at)corpusry.fi

Kiia Kärsämä
tapahtumatiimiläinen, museologian opintosuuntavastaava / Event Coordinator, Museology Studies Representative

Lidian Vihervä

tapahtumatiimiläinen, musiikkikampusvastaava / Event Coordinator, Music Campus Representative

Teo Tuomisto

tapahtumatiimiläinen / Event Coordinator

Emmi Poso

yritysvastaava, tapahtumatiimiläinen / Business Representative, Event Coordinator

Sofia Nupponen
tiedottaja, webmaster, Kahvila Kultavatkaimen vastaava / Publicist, Webmaster, Cafe Kultavatkain Representative

webmaster(at)corpusry.fi

 

Vastaavat:

Jasmin Mäkinen

tapahtumatiimiläinen, ympäristövastaava / Event Coordinator, Environmental Affairs

Siiri Turkki
graafinen vastaava / Head of Graphic Design

Marianna Grof
kulttuurivastaava / Culture Representative

Lotta Puurula
Naagan päätoimittaja / Editor-in-Chief of Subject Association Magazine Naaga

Lotta Pikkarainen

Naagan päätoimittaja / Editor-in-Chief of Subject Association Magazine Naaga

Sini Kallio
kirjoittamisenkerhovastaava / Creative Writing Club Representative

Jasmiina Eskelinen
kansainvälisyysvastaava / International Affairs

Iia Nelimarkka

lukupiirivastaava / Reading Club Representative

Silja-Kaisa Sallinen

ekskursiovastaava, taidehistorian ja taidekasvatuksen opintosuuntavastaava / Excursion Representative, Art History and Art Education Studies Representative

Anna Khirug

työelämävastaava / Worklife Representative

Noora Piri

fuksitutorvastaava / Tutor and Freshman Representative