Hallitus ja vastaavat

Corpuksen hallitus 2021

Ota yhteyttä kaikkiin hallituksen jäseniin ja vastaaviin: corpus-hallitus(at)lists.jyu.fi

Ota yhteyttä Kahvila Kultavatkaimeen: kahvilakultavatkain(at)gmail.com

Ota yhteyttä ainejärjestölehti Naagaan: naagalehti(at)gmail.com


Hallituksen jäsenet:

Elsa Viheroja
puheenjohtaja / President
pj(at)corpusry.fi

Jade Torittu
varapuheenjohtaja, kansainvälisyysvastaava / Vice President, International Affairs

Lotta Puurula
sihteeri, kässäkerhovastaava, Kahvila Kultavatkaimen vastaava / Secretary, Handicraft Club Representative, Café Kultavatkain Representative

Amalia Ahonen
rahastonhoitaja, sopokopo, esteettömyysvastaava, fuksi- ja tutorvastaava / Treasurer, Social and Academic affairs, Accessibility, Freshmen and Tutor Representative
rahastonhoitaja(at)corpusry.fi

Nana Greijer
sopokopo, esteettömyysvastaava, ympäristövastaava / Social and Academic affairs, Accessibility, Environmental Affair

Paula Ranta
tapahtumatiimiläinen / Event Coordinator
tapahtumavastaava(at)corpusry.fi

Peppilotta Joentausta
työelämävastaava, taidehistorian ja taidekasvatuksen oppiainevastaava / Professional Affairs, Representative of Art History and Art Education Studies

Heli Pitkänen
kirjallisuuden ja kirjoittamisen oppiainevastaava, Kahvila Kultavatkaimen vastaava / Literature and Creative Writing Studies Representative, Café Kultavatkain Representative


Vastaavat:

Viivi Virtanen
tapahtumatiimiläinen / Event Coordinator
tapahtumavastaava(at)corpusry.fi

Riina Hietanen
tapahtumatiimiläinen, Kahvila Kultavatkaimen vastaava / Event Coordinator, Café Kultavatkain Representative
tapahtumavastaava(at)corpusry.fi

Ilona Rakkola
tapahtumatiimiläinen, graafinen vastaava / Event Coordinator, Head of Graphic Design
tapahtumavastaava(at)corpusry.fi

Elia Väätäinen
kulttuurivastaava, äidinkielen ja kirjallisuuden opettajalinjan vastaava / Culture, Pedagogical Finnish Language and Literature Studies Representative

Johanna Virtala
liikuntavastaava, ekskursiovastaava / Sports, Excursions

Seela Räsänen
ekskursiovastaava / Excursions

Oona Vessman
graafinen vastaava / Head of Graphic Design

Iia Nelimarkka
Lukupiirin vetäjä / Book Club Representative

Soli Perttu
museologian oppiainevastaava / Representative of Museology

Sanni Hyllinen
Naagan päätoimittaja / Editor-in-Chief of Subject Association Magazine Naaga

Antti Huusko
Naagan päätoimittaja / Editor-in-Chief of Subject Association Magazine Naaga
antti.i.huusko(at)student.jyu.fi