Hallitus ja vastaavat

Corpuksen hallitus 2022

Ota yhteyttä kaikkiin hallituksen jäseniin ja vastaaviin: corpus-hallitus(at)lists.jyu.fi

Ota yhteyttä tapahtumavastaaviin: tapsat(at)corpusry.fi

Ota yhteyttä Kahvila Kultavatkaimeen: kahvilakultavatkain(at)gmail.com

Ota yhteyttä ainejärjestölehti Naagaan: naagalehti(at)gmail.com


Hallituksen jäsenet:

Sanni Hyllinen
puheenjohtaja / President
puheenjohtaja(at)corpusry.fi

Dina Möller
varapuheenjohtaja / Vice President

Marianna Grof
sihteeri, tapahtumatiimiläinen, musiikkikampuksen vastaava / Secretary, Event Coordinator, Music Campus Representative

Sonja Häggman
rahastonhoitaja, lukupiirin vetäjä, Kahvila Kultavatkaimen vastaava / Treasurer, Book Club Representative, Café Kultavatkain Representative
rahastonhoitaja(at)corpusry.fi

Lotta Puurula
sosiaalipoliittinen vastaava, ympäristövastaava, Kahvila Kultavatkaimen vastaava / Social Affairs, Environmental Affairs, Café Kultavatkain Representative
sopokopo(at)corpusry.fi

Katja Viitasalo
koulutuspoliittinen vastaava, webmaster / Academic Affairs, Webmaster
sopokopo(at)corpusry.fi, webmaster(at)corpusry.fi

Peppilotta Joentausta
tiedottaja / Publicist

Ella Pekkala
graafinen vastaava, tapahtumatiimiläinen, yritysvastaava / Head of Graphic Design, Event Coordinator, Business Affairs
ella.e.pekkala@student.jyu.fi

Lotta Enroth
tapahtumatiimiläinen, fuksi- ja tutorvastaava / Event Coordinator, Freshmen and Tutor Representative
lotta.l.enroth@student.jyu.fi

Joachim Kratochvil
taidehistorian ja taidekasvatuksen opintosuuntavastaava, ekskursiovastaava / Representative of Art History and Art Education Studies, Excursions

Samuel Juhala
liikuntavastaava / Sports


Vastaavat:

Elsa Viheroja
ympäristövastaava, kässäkerhovastaava / Environmental Affairs, Handicraft Club Representative

Jade Torittu
kulttuurivastaava, kansainvälisyysvastaava / Culture, International Affairs

Elisa Ruha-Nurkkala
kirjallisuuden ja kirjoittamisen opintosuuntavastaava / Representative of Literature and Creative Writing Studies

Miamari Tuominen
museologian opintosuuntavastava / Representative of Museology Studies

Amalia Ahonen
työelämävastaava / Professional Affairs

Iia Nelimarkka
Kahvila Kultavatkaimen vastaava / Café Kultavatkain Representative

Valentin Vänskä
Naagan päätoimittaja / Editor-in-Chief of Subject Association Magazine Naaga

Kalle Kanerva
Naagan päätoimittaja / Editor-in-Chief of Subject Association Magazine Naaga