Kirjallisuus ja kirjoittaminen

”Minä tiivistäisin opiskeluni näin oppiaineelleni sopivasti lainauksella Umberto Econ Ruusun Nimestä: ”Me elämme kirjoille. Suloinen tehtävä tässä epäjärjestyksen ja rappion hallitsemassa maailmassa.”

”Minulle kirjallisuuden opiskelu on ollut ennen kaikkea vapautta valita ja seurata kiinnostukseni kohteita. Eikä se ole rankaissut jos ne sivuainevalinnat eivät olekaan pysyneet paria kurssia pidempään. On saanut etsiä itseään akateemisesti ja pitää hauskaa samalla.”

”Kirjallisuus taipuu moneen ja moneksi. Ala on laaja ja kaipaa vielä moninaisempia näkökulmia. Siinä missä länsimaisen kirjallisuuden kaanon vaikuttaakin kapealta, niin me voimme sitä laajentaa ja moninaistaa.”

Kirjallisuuden opiskelun keskiössä ovat niin nykykirjallisuuden tutkimus kuin länsimaisen kirjallisuuden kaanonin klassikkoteokset. Kirjallisuuden opinnoissa analysoidaan tekstejä, tutustutaan kirjallisuushistoriaan ja kirjallisuuteen tieteen näkökulmasta sekä pohditaan, miten tekstit vaikuttavat lukijaan ja yhteisöön. Opintoihin kuuluu myös joko kotimaisen tai yleisen (ulkomaalaisen) kirjallisuuden lukupiiri- tai kirjatenttikursseja. Näillä kursseilla syvennytään kirjallisuuden klassikoihin ilmiöinä ja niiden jättämiin jälkiin sekä kirjallisuuden että kulttuurin historiassa.

Kirjallisuuden opinnoissa tutustutaan laajasti monenlaiseen kirjallisuuteen ja Mutkussa voi suorittaa kursseja esimerkiksi sarjakuvan tutkimuksesta. Kirjallisuuden opinnot kannustavat myös löytämään oman polkunsa kiinnostuksien mukaan, sillä ne ovat itsessään niin joustavat ja sopivat hyvin yhteen monen opintokokonaisuuden kanssa. 

Kirjallisuuden syventävien opintojen vaiheessa on mahdollista valita kirjoittamisen opintosuunta, joka on Mutkun erikoisuus ainoana Suomessa. Kirjoittamisen opinnoissa perehdytään kirjoittamisen tutkimukseen, luovaan kirjoittamiseen sekä kirjoittamisen pedagogiikkaan. Syventävät opinnot koostuvat käytännöllisestä ja teoreettisesta osuudesta, joihin voi yhdistellä opintoja kirjallisuuden ja kirjoittamisen kursseista. Opiskelija voi lisäksi liittää maisterintutkielmaansa myös taiteellisen osuuden. Kirjoittamisen perus- ja aineopinnot voi tehdä Jyväskylän avoimessa yliopistossa, jonne on oma hakunsa.

Kirjallisuuden kandidaattiohjelman OPS

Kirjallisuuden maisteriohjelman OPS

Kirjoittamisen kandidaattiohjelman OPS