KUOMA (kulttuuriympäristön tutkimuksen maisterikoulutus)

Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisterikoulutuksessa (KUOMA) saat mahdollisuuden perehtyä neljän opintosuunnan – taidehistorian, taidekasvatuksen, museologian ja nykykulttuurin tutkimuksen – näkemyksiin kulttuuriympäristöstä ja erilaisiin kulttuuriympäristöihin. KUOMA kouluttaa maistereita, jotka ovat kriittisiä ja laaja-alaisia asiantuntijoita ja tarttuvat kansallisen tai kansainvälisen kulttuuriympäristöalan haasteisiin. KUOMAsta valmistuneena maisterina sinulla on valmiudet ymmärtää kulttuuriympäristöalan kehittymistä ja toimia asiantuntija- tai johtotehtävissä sen monialaisessa ja haastavissa toimintaympäristössä.

Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisterikoulutuksesta valmistuvat työllistyvät johto- ja asiantuntijatehtäviin valtion, maakuntien, kaupunkien ja kuntien hallinnossa sekä yksityisellä sektorilla. Opintosuunnan ja erikoisosaamisensa mukaan maisterit työllistyvät rakennustutkijoina, taide- ja ympäristökasvattajina ja erikoistutkijoina. Yritystoiminnassa maisterit työllistyvät kulttuuriperintöalan digitaalisten sisältöjen ja palveluiden tuottajina ja kehittäjinä sekä kulttuuriympäristöalan tutkimus- ja suunnittelutehtävissä. Tutkinto antaa valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin.

Lue tarkemmin KUOMAsta täältä.

Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelman OPS