Yhdistys

Corpus ry on Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden, taidehistorian, taidekasvatuksen ja museologian ainejärjestö. Corpus perustettiin vuonna 2013, kun oppiaineiden vanhat järjestöt Opus, Rana ja Diaario yhdistyivät yhdeksi suuremmaksi järjestöksi.