Yhdistys

Corpus, täh?

Corpus on Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden, taidehistorian, taidekasvatuksen ja museologian ainejärjestö. Corpus perustettiin vuonna 2013, kun oppiaineiden vanhat järjestöt Opus, Rana ja Diaario yhdistyivät yhdeksi suuremmaksi järjestöksi.