Sektoritoiminta

Sopokopo

Corpuksen edunvalvontatyön pääprioriteetti on opiskelijoiden hyvinvoinnissa niin opiskelujen kuin yleishyvinvoinninkin saralla. Sosiaalipoliittinen vastaava eli sopo ja koulutuspoliittinen vastaava eli kopo yhdessä muodostavat Corpuksen edunvalvontasektorin. Sopo ja kopo ovat myös taho, johon opiskelijat voivat ottaa yhteyttä hyvinvointiin, yhdenvertaisuuteen tai opiskelijan oikeuksiin liittyvissä asioissa. Löydät sopokopojen yhteystiedot Hallitus ja vastaavat -sivulta.

Kopon toimenkuvaan kuuluu yhteydenpito laitoksen ja ainejärjestön välillä. Kopo myös vastaa koulutukseen ja opintoihin liittyvistä asioista, kuten esimerkiksi opiskelijan oikeuksista. Sopon vastuualueeseen taas kuuluu opiskelijoiden hyvinvointi (terveys, talous, asuminen) sekä esteettömyys ja yhdenvertaisuus. Sopon vastuulla on Corpuksen on oma VeriRyhmä ja välillä käymme porukalla luovuttamassa verta. Mainitse VeriRyhmä Corpus myös silloin, kun käyt luovuttamassa yksin!

Sopokopot järjestävät myös tapahtumia! Suosittuja sopokopotapahtumakonsepteja ovat olleet mm. valitusillat ja luontoretket. Sopokoposektori järjestää myös esimerkiksi kahvihetkiä.

Ympäristö

Ympäristöystävällisyys on yksi Corpuksen arvoista ja siksi sen huomioiminen ainejärjestön toiminnassa on merkittävässä asemassa. Tavoitteena on, että järjestön toiminta kuormittaisi ympäristöä mahdollisimman vähän. Tätä edistää esimerkiksi kestoastioiden käyttö, kierrätys ja kasvisruoka. Corpukselle on ainejärjestön perustamisesta asti nimitetty joka vuosi ympäristövastaava. Ympäristövastaavan tehtävä on huolehtia siitä, että ympäristöarvot ovat mukana ja kehittyvät Corpuksen toiminnan rinnalla.

Käytännössä Corpus pyrkii osallistumaan aktiivisesti erilaisiin ympäristötempauksiin ja järjestämään itse monipuolisia ympäristötapahtumia. Näihin kuuluu esimerkiksi luontoretket sekä vaatteenkorjaus ja -vaihtotapahtumat. Sen lisäksi ympäristövastaava pitää yllä facebookissa Corpuksen omaa Kirpuksen Corpputori – kirpputoriryhmää, jossa jäsenistö voi myydä ja vaihtaa itselle tarpeettomasi käynyttä omaisuutta tutulla porukalla.

Ympäristövastaava pyrkii myös välittämään tietoa ajankohtaisista ympäristöaiheista ja kestävästä kehityksestä. Hyviä vinkkejä ja infoa löytyy esimerkiksi Corpuksen omasta ympäristöoppaasta!

Liikunta

Corpuksen vastaaviin kuuluu liikuntavastaava, joka järjestää Corpuksen jäsenistölle erilaisia liikunnallisia tapahtumia sekä tiedottaa Corpuksen kanavissa liikunta-aiheisista ajankohtaisista ja relevanteista uutisista. Tämänhetkisen Corpuksen liikuntavastaavan ja hänen yhteystietonsa löydät Hallitus ja vastaavat -sivulta.

Corpuksen järjestämistä liikuntatapahtumista perinteeksi on jo ehtinyt muodostua Corpus laskee pulkalla -laskiaistapahtuma, jossa Harjulla tapahtuvan riehakkaan mäenlaskun jälkeen lämmitellään Opinkiven saunan lämmössä ja nautitaan laskiaispullista. Muita useamman kerran järjestettyjä liikuntatapahtumia ovat olleet mm. ainejärjestöjen välinen lumisota, pihapeli-illat sekä yhteistyössä Corpuksen sopokoposektorin ja ympäristövastaavan kanssa järjestetyt luontoretket. 

Suurta suosiota ovat myös saavuttaneet Corpuksen lajikokeilut, joissa on corpuslaisten kesken käyty testaamassa vähän erikoisempia liikuntalajeja. Lajikokeiluja on lähivuosina tehty mm. historiallisten tanssien ja itsepuolustuksen parissa. Corpuksen liikuntavastaava ottaa mielellään vastaan vinkkejä uusista lajikokeilukohteista!

Kulttuuri

Corpuksen kulttuuritoiminta pyrkii järjestämään sekä vinkkaamaan jäsenilleen monipuolisesti uusia kulttuurikokemuksia. Vuosittain järjestetään Runebergin päivän illallinen teemaan sopivan kutsuvieraan kera. Lisäksi Corpuksen tapahtumakonsepteihin on kuulunut niin Kirkko & Baari -kierroksia kuin Dinner & Teatteri-iltoja Lingviestien kanssa. Päävastuu kulttuurisektorista on kulttuurivastaavilla, joiden mukana pääset sinäkin niin teatteriin ja museoon kuin nauttimaan musiikista ja uppoamaan kirjallisuuteen.

Ekskursiot

Corpuksen ekskursiovastaavat järjestävät yleensä kerran vuodessa ekskursion joko Suomessa tai ulkomailla. Retkiä on tehty mm. kirjamessuille ja museoihin. Yleensä matkat liittyvät opiskelemiimme aloihin. Myös esimerkiksi risteilyt ovat mahdollisia.

Kansainvälisyys

Corpuksen kansainvälisyysvastaava (kv-vastaava) järjestää kaksi kertaa vuodessa vaihtoiltaman ennen vaihtohakua, jossa vaihdossa olleet, vaihto-opiskelijat ja vaihdosta kiinnostuneet voivat tavata ja keskustella keskenään. 

Kv-vastaavalta voi kysyä vaihtoon liittyvistä asioista ja hän vastaa mielellään kysymyksiin. Corpus haluaa auttaa opiskelijoitaan niin kansainvälistymisessä kuin kotikansainvälistymisessä. Kv-vastaavan yhteystiedot löydät Hallitus ja vastaavat -sivulta.

Työelämä

Työelämävastaavan tehtävänä on nimensä mukaisesti järjestää corpuslaisille erilaisia työelämään liittyviä tapahtumia. Tällaisia ovat esimerkiksi työelämäpäivät, joilla meidän oppiaineistamme valmistuneet kertovat uratarinoitaan corpuslaisille. Lisäksi on järjestetty monenlaisia työnhakuun liittyviä työpajoja, muun muassa Linkedinistä ja CV:n kirjoittamisesta. 

Työelämätapahtumia järjestetään yleensä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Taku ry (Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö)  ja Mal ry (Museoalan ammattiliitto) ovat yleisiä yhteistyökumppaneitaan, jotka järjestävät erilaisia koulutuksia  ja tapahtumia corpuslaisille. Yhteistyötä tehdään myös muiden ainajärjestöjen kanssa, kuten Trioli ry:n ja Sane ry:n kanssa. Kouluttajia tai työpajojen vetäjiä voi tulla myös muista yhteisöistä, esimerkiksi yliopiston työelämäpalveluista. 

Jos mielessäsi on jokin oivallinen työelämätapahtuma tai kaipaat työnhakuun liittyvää koulutusta, ota rohkeasti yhteyttä Corpuksen työelmävastaavaan! Tämänhetkisen vastaavan yhteystiedot löydät Hallitus ja vastaavat -sivulta.