Museologia

Museologiassa tarkastellaan kulttuuri- ja luonnonperintöä sekä tutustutaan siihen, miten yksilöt ja yhteisöt hahmottavat aineellista ja aineetonta ympäristöään. Museologian kohteena eivät ole pelkästään muistiorganisaatiot vaan myös niiden takana oleva kulttuuri ja sen muistiprosessit. Museologian perus- ja aineopinnot ovat vapaita sivuaineita, ja museologia sopii sivuaineeksi kaikille kiinnostuneille pääaineesta riippumatta. Jos olet ajatellut työllistyväsi museoalalle, museologian perusopinnot pätevöittävät sinut siihen. Omaa erikoisosaamista kannattaa kuitenkin lisätä muilla sivuaineilla tai museologian aineopinnoilla.

Perusopintojen kurssit suoritetaan kontaktiopetuksena, aine- ja syventävissä opinnoissa opinnot on mahdollista suorittaa kirjatentteinä. Oppiaineena museologia on melko toiminnallinen, sillä kursseihin sisältyy muun muassa tallennusharjoituksia museoille, ekskursioita ja tutustumista museoiden yleisötyöhön käytännön oppimistehtävien ja harjoitteluiden kautta. Sekä perus-, aine-, että syventäviin opintoihin sisältyy myös työharjoittelu. Museologiassa on mahdollista hyödyntää aikaisempaa museotyökokemusta korvaamaan joitakin tehtäviä, mutta korvaavuuksista kannattaa neuvotella vastuuopettajan kanssa.

Toisin kuin muissa Taikun oppiaineissa, museologiaan ei haeta yhteishaun kautta, vaan joko:

  • erillishaulla maisterivaiheeseen avoimen väylän kautta (vaatimuksena vähintään 60 opintopistettä avoimessa yliopistossa suoritettuja opintoja sisältäen museologian perusopinnot sekä kandidaatin tutkintoon vaadittavat kieli- ja viestintäopinnot) TAI
  • siirto-opiskelijana (kun suoritettuna on vähintään museologian perusopinnot). Tätä kautta haettuna opiskelijakiintiö on kuitenkin vain 1 opiskelija/väylä.

Jos museologian opiskelu pääaineena kiinnostaa, siihen voi hakea myös kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelman (KUOMA) kautta, jolloin pääaine valitaan hakuvaiheessa. Museologian lisäksi KUOMA:ssa pääaineeksi voi valita nykykulttuurin tutkimuksen, taidehistorian tai taidekasvatuksen.

Museologian kandidaattiohjelman OPS

Museologian maisteriohjelman OPS

Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelman OPS

Mutkun kaikki opetussuunnitelmat löytyvät täältä.