Museologia

Museologiassa tarkastellaan kulttuuri- ja luonnonperintöä sekä tutustutaan siihen, miten yksilöt ja yhteisöt hahmottavat aineellista ja aineetonta ympäristöään. Museologian kohteena eivät ole pelkästään muistiorganisaatiot vaan myös niiden takana oleva kulttuuri ja sen muistiprosessit. Museologian perus- ja aineopinnot ovat vapaita sivuaineita, ja museologia sopii sivuaineeksi kaikille kiinnostuneille pääaineesta riippumatta. Jos olet ajatellut työllistyväsi museoalalle, museologian perusopinnot pätevöittävät sinut siihen. Omaa erikoisosaamista kannattaa kuitenkin lisätä muilla sivuaineilla tai museologian aineopinnoilla.

Perusopintojen kurssit suoritetaan yleisesti kontaktiopetuksena ja kursseihin sisältyy muun muassa tallennusharjoituksia museoille, ekskursioita ja tutustumista museoiden yleisö- ja kokoelmatyöhön käytännön oppimistehtävien ja harjoitteluiden kautta. Aine- ja syventävissä opinnoissa kurssit painottuvat itsenäisempään työskentelyyn ja toimivat osana omaa teoreettista osaamista, omia museologisia kiinnostuksen kohteita sekä tukena kandi- ja maisteritutkielmien teossa. Sekä perus-, aine-, että syventäviin opintoihin sisältyy myös työharjoittelu. Museologiassa on mahdollista hyödyntää aikaisempaa museotyökokemusta korvaamaan joitakin tehtäviä esimerkiksi harjoitteluja tai oppimistehtäviä, mutta korvaavuuksista tulee neuvotella vastuuopettajan kanssa.

Museologian hakuväylät ovat:

  • Museologian kandidaatti- ja maisteriohjelma, avoimen väylä, haku keväisin
  • Museologian kandidaatti- ja maisteriohjelma, siirtohaku toisesta tutkinto-ohjelmasta tai toisesta yliopistosta, haku syksyisin ja keväisin
  • Museologian maisteriohjelma, haku keväisin TAI
  • Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelma (KUOMA), jossa museologia on yksi mahdollinen opintosuunta, haku keväisin.

Valintaperusteet päätetään vuosittain ja mahdollisten muutosten vuoksi kannattaa käydä tarkistamassa nämä aina opintopolusta hakukohteen valintaperusteista tai yliopiston “hakijalle”-sivuilta: https://www.jyu.fi/fi/hakijalle

Museologian kandidaattiohjelman OPS

Museologian maisteriohjelman OPS

Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelman OPS

Mutkun kaikki opetussuunnitelmat löytyvät täältä.