Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajalinja

Opintopolussa voi hakea myös suoraan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien koulutukseen niin kutsutulle opettajalinjalle. Tällöin hakija osallistuu kirjallisen valintakokeen lisäksi myös soveltuvuushaastatteluun. Opettajalinjalle valituilla opiskelijoilla on suoraan oikeudet opiskella sekä kirjallisuuden, suomen kielen että opettajan pedagogisia opintoja, joita kaikkia opiskellaan perus- ja aineopintojen verran. Ennen kandidaatintutkielmaa (yleensä 3. opiskeluvuonna) opintosuunnaksi valitaan joko suomen kieli tai kirjallisuus, ja kandidaatintutkielma tehdään valinnan mukaan joko suomen kielen tai kirjallisuuden opintoina. Syventävät opinnot ja maisterintutkielma tehdään samasta aineesta, johon opiskelija on tehnyt kandidaatintutkielman. Opettajan pedagogisia opintoja tehdään muiden opintojen aikana ja opinnot sisältävät erilaisia opetusharjoitteluja eri kouluasteilla. Esimerkiksi aineopintojen aikana opiskelija voi hakeutua suorittamaan harjoittelunsa suomi toisena kielenä opetuksen parissa. Lisäksi opiskelija voi halutessaan sivuaineiden avulla pätevöityä toisenkin aineen aineenopettajaksi.

Myös muut kirjallisuuden opiskelijat voivat halutessaan hakeutua opiskelemaan suomen kieltä ja kasvatustiedettä saadakseen pätevyyden toimia äidinkielen opettajina. Käänny rohkeasti koulutussuunnittelija puoleen, jos haaveilet opettajan pätevyydestä! Opettajalinjalaiset työllistyvät laajasti erilaisiin tehtäviin, niin opetusalalla eri kouluasteille, mutta myös muihin tehtäviin.

Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelman OPS

Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan maisteriohjelma, opintosuuntana kirjallisuus OPS