Kirjallisuus

”Tykkään siitä, että kursseilla ei noudateta tiettyjä sääntöjä ja rajoituksia, vaan oma ajattelu on enemmänkin kuin suotavaa.”

“Koen, että kirjallisuuden ja kirjoittamisen opinnot ovat kehittäneet minua kirjoittajana ja palautteen antajana.”

“Kuvailisin pääainettani mieltä avartavaksi ja sivistäväksi. En olisi uskonut kuinka paljon mietin taidetta ja kirjallisuutta, jos minulta olisi kysytty asiaa muutama vuosi sitten.”

Kirjallisuuden opiskelussa kohtaavat nykykirjallisuuden tutkimus ja klassikkoteokset. Kirjallisuuden opinnoissa analysoidaan tekstejä, tutustutaan kirjallisuushistoriaan ja kirjallisuuteen tieteen näkökulmasta sekä pohditaan, miten tekstit vaikuttavat lukijaan ja yhteisöön. Opintoihin kuuluu joko kotimaisen tai yleisen (ulkomaalaisen) kirjallisuuden lukupiiri- tai kirjatenttikursseja, joilla luetaan kirjallisuuden klassikoita ja pohditaan niiden merkitystä. Kirjallisuuden opinnoissa tutustutaan laajasti monenlaiseen kirjallisuuteen ja Mutkussa voi suorittaa kursseja esimerkiksi sarjakuvan tutkimuksesta.

Lisäksi Opintopolussa voi hakea suoraan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien koulutukseen niin kutsutulle opettajalinjalle. Tällöin osallistutaan kirjallisen valintakokeen lisäksi soveltuvuushaastatteluun. Opettajalinjalle valituilla opiskelijoilla on suoraan oikeudet opiskella sekä kirjallisuutta, suomen kieltä että opettajan pedagogisia opintoja, joita kaikkia opiskellaan perus- ja aineopintojen verran. Ennen kanditaatintutkielmaa (yleensä 3. opiskeluvuonna) opintosuunnaksi valitaan joko suomen kieli tai kirjallisuus, ja kanditaatintutkielma tehdään valinnan mukaan joko suomen kielen tai kirjallisuuden opintoina. Myös muut kirjallisuuden opiskelijat voivat halutessaan hakeutua opiskelemaan suomen kieltä ja kasvatustiedettä saadakseen pätevyyden toimia äidinkielen opettajina. Opettajalinjalle valitut voivat työllistyä myös muihinkin kuin opetustehtäviin.

Kirjallisuuden syventävien opintojen vaiheessa on mahdollista valita kirjoittamisen linja, joka on Mutkun erikoisuus ainoana Suomessa. Kirjoittamisen opinnoissa perehdytään kirjoittamisen tutkimukseen ja syventävät opinnot koostuvat käytännöllisestä ja teoreettisesta osuudesta. Kirjoittamisen perus- ja aineopinnot voi tehdä Jyväskylän avoimessa yliopistossa, jonne on oma hakunsa.

Kirjallisuuden kandidaattiohjelman OPS

Kirjallisuuden maisteriohjelman OPS

Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kanditaattiohjelman OPS

Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan maisteriohjelma, opintosuuntana kirjallisuus – OPS

Mutkun kaikki opetussuunnitelmat löytyvät täältä.