Kirjallisuus ja kirjoittaminen

”Minä tiivistäisin opiskeluni näin oppiaineelleni sopivasti lainauksella Umberto Econ Ruusun Nimestä: ”Me elämme kirjoille. Suloinen tehtävä tässä epäjärjestyksen ja rappion hallitsemassa maailmassa.”

”Minulle kirjallisuuden opiskelu on ollut ennen kaikkea vapautta valita ja seurata kiinnostukseni kohteita. Eikä se ole rankaissut jos ne sivuainevalinnat eivät olekaan pysyneet paria kurssia pidempään. On saanut etsiä itseään akateemisesti ja pitää hauskaa samalla.”

”Kirjallisuus taipuu moneen ja moneksi. Ala on laaja ja kaipaa vielä moninaisempia näkökulmia. Siinä missä länsimaisen kirjallisuuden kaanon vaikuttaakin kapealta, niin me voimme sitä laajentaa ja moninaistaa.”

Kirjallisuuden opiskelun keskiössä ovat niin nykykirjallisuuden tutkimus kuin länsimaisen kirjallisuuden kaanonin klassikkoteokset. Kirjallisuuden opinnoissa analysoidaan tekstejä, tutustutaan kirjallisuushistoriaan ja kirjallisuuteen tieteen näkökulmasta sekä pohditaan, miten tekstit vaikuttavat lukijaan ja yhteisöön. Opintoihin kuuluu myös joko kotimaisen tai yleisen (ulkomaalaisen) kirjallisuuden lukupiiri- tai kirjatenttikursseja. Näillä kursseilla syvennytään kirjallisuuden klassikoihin ilmiöinä ja niiden jättämiin jälkiin sekä kirjallisuuden että kulttuurin historiassa.

Kirjallisuuden opinnoissa tutustutaan laajasti monenlaiseen kirjallisuuteen ja Mutkussa voi suorittaa kursseja esimerkiksi sarjakuvan tutkimuksesta. Kirjallisuuden opinnot kannustavat myös löytämään oman polkunsa kiinnostuksien mukaan, sillä ne ovat itsessään niin joustavat ja sopivat hyvin yhteen monen opintokokonaisuuden kanssa. 

Lisäksi Opintopolussa voi hakea suoraan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien koulutukseen niin kutsutulle opettajalinjalle. Tällöin osallistutaan kirjallisen valintakokeen lisäksi soveltuvuushaastatteluun. Opettajalinjalle valituilla opiskelijoilla on suoraan oikeudet opiskella sekä kirjallisuutta, suomen kieltä että opettajan pedagogisia opintoja, joita kaikkia opiskellaan perus- ja aineopintojen verran. Ennen kanditaatintutkielmaa (yleensä 3. opiskeluvuonna) opintosuunnaksi valitaan joko suomen kieli tai kirjallisuus, ja kanditaatintutkielma tehdään valinnan mukaan joko suomen kielen tai kirjallisuuden opintoina. Myös muut kirjallisuuden opiskelijat voivat halutessaan hakeutua opiskelemaan suomen kieltä ja kasvatustiedettä saadakseen pätevyyden toimia äidinkielen opettajina. Opettajalinjalle valitut voivat työllistyä myös muihinkin kuin opetustehtäviin.

Kirjallisuuden syventävien opintojen vaiheessa on mahdollista valita kirjoittamisen linja, joka on Mutkun erikoisuus ainoana Suomessa. Kirjoittamisen opinnoissa perehdytään kirjoittamisen tutkimukseen ja syventävät opinnot koostuvat käytännöllisestä ja teoreettisesta osuudesta. Kirjoittamisen perus- ja aineopinnot voi tehdä Jyväskylän avoimessa yliopistossa, jonne on oma hakunsa.

Kirjallisuuden kandidaattiohjelman OPS

Kirjallisuuden maisteriohjelman OPS

Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelman OPS

Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan maisteriohjelma, opintosuuntana kirjallisuus OPS

Kirjoittamisen kandidaattiohjelman OPS