Opiskelu Taikussa

Corpus on Jyväskylän yliopiston taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen eli Taikun oppiaineiden ainejärjestö.


Kirjallisuudesta, museologiasta, taidehistoriasta ja taidekasvatuksesta voi suorittaa kandidaatin ja maisterin tutkinnon. Lisäksi Taikussa voi opiskella kirjoittamisen, kulttuuriympäristön tutkimuksen tai arkistonhallinnan maisteriohjelmassa ja tehdä pelitutkimuksen ja pelisuunnittelun opintokokonaisuuden. Jatko-opinnot eli tohtorin tutkinnon voi suorittaa kaikkien edellä mainittujen oppiaineiden lisäksi myös digitaalisesta kulttuurista tai nykykulttuurin tutkimuksesta.


Näiltä sivuilta voit lukea opiskelijoiden kokemuksia kirjallisuuden, museologian, taidehistorian ja taidekasvatuksen opiskelusta. Lisätietoa kaikista oppiaineista saa Taikun sivuilta.


Opiskelutavoista


Taikussa kurssien suorittamistavat ovat monipuolisia ja joustavia. Yleisimpiä suoritustapoja ovat kontaktiluentoihin ja kirjallisuuteen perustuvat esseemuotoiset tehtävät. Tenttimuotoisia kursseja on oppiaineissa harvemmin. Useissa kursseissa tarjotaan myös mahdollisuutta itsenäiseen lukupiirisuoritukseen.


Sivuaineiden merkityksestä


Taikun oppiaineet eivät valmista sinua mihinkään tiettyyn ammattiin vaan tutkintosi on ns. generalistinen tutkinto, ellet opiskele kirjallisuutta äidinkielen opettajalinjalla. Sivuainevalinnoilla voitkin vaikuttaa hyvin paljon siihen, mitä tulet mahdollisesti tekemään työksesi. Poikkeava aineyhdistelmä voi tehdä juuri sinusta ainutlaatuisen asiantuntijan.


Kandidaatin tutkintoon kuuluu vähintään yksi sivuaineen perusopintokokonaisuus, yhteensä sivuaineita tarvitaan 85 op. Maisterin tutkintoon kuuluu 40 op sivuaineopintoja. Sivuaineiden opiskelu kannattaa aloittaa jo ensimmäisenä syksynä. Kokonaisuuksia voi tehdä useammankin tai yhden kokonaisuuden jälkeen opintopisteet voi kerätä yksittäisistä opintojaksoista. On ihan ok kokeilla jonkin aineen opiskelua vaikka yhden kurssin verran. Osa sivuaineista on vapaasti valittavissa, osaan haetaan opinto-oikeutta erikseen. Haku on yleensä keväisin. Sivuaineportaaliin pääset tästä.


Osaamista kerrytetään myös jatkuvasti kaikenlaisen työkokemuksen, vapaaehtois- ja järjestötoiminnan sekä harrastusten kautta. Kannattaa siis olla aktiivinen omien kiinnostuksen kohteiden parissa!


Harjoittelu


Taikun opiskelijat voivat tehdä vapaaehtoisen harjoittelun itse hankkimassaan harjoittelupaikassa. Corpus suosittelee!


Harjoittelu kestää kolme kuukautta ja on palkallinen. Laitos sponsoroi yhden kuukauden palkan harjoittelusetelillä, joiden haku on aina vuodenvaihteessa. Lisätietoa laitoksen sivuilla.


Opiskelijoiden kokemuksia


“Taikussa opiskelu on ihanan vapaata: kursseja saa suorittaa vaikka ja missä muodossa.”


“Taikussa on helppo ottaa muiden aineiden kursseja, ja siten itselleen on mahdollista koota hyvin monipuolista näkemystä taiteen kentästä.”


“Lopulta opiskelijalla itsellään on tärkeä rooli siinä, että hän kokoaa pääaineensa ympärille muita elementtejä (sivuaineet, harrastuneisuus yms.), joilla rakentaa omannäköisensä kokonaisuuden.”


“Meidän laitoksella on innostunutta henkilökuntaa (miettikää, meillä on esim. Ankkatohtori).”


“Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella on ollut ilo opiskella. Henkilökunta näyttää tukea opiskelijoita kohtaan eikä mielenkiintoisista luennoista ole ollut pulaa.”


“Hops-ohjaajani avulla onnistuin löytämään harjoittelupaikan omalta alalta: kannattaa siis pyytää apua.”


“Joskus kuulee sanottavan, ettei humanistisista opinnoista olisi mitään hyötyä työelämässä – luulen, että näissä tilanteissa puhuja (mikäli on itse humanisti) katsoo itseään ja osaamistaan niin läheltä, että saattaa pitää joitakin taitojaan ja vahvuuksiaan itsestäänselvyyksinä, vaikka ne todellakaan eivät ole.”


“Vaikka suurin osa taikulaisista ei valmistu tiettyyn ammattiin, olemme jokainen eri asioihin erikoistuneita moniosaajia.”