Mielenterveyspäivän seminaari

Corpus on järjestänyt vuosina 2014, 2015 ja 2017 Maailman mielenterveyspäivänä 10.10. seminaaria Mielen kulttuuri.

Maailman mielenterveyspäivää on vietetty ympäri planeettaa vuodesta 1992, ja päivän avulla on pyritty herättämään keskustelua henkisen hyvinvoinnin edistämisestä, mielenterveyden ongelmien ehkäisemisestä ja hoidosta sekä mielenterveyspotilaiden ja omaisten asemasta maailmanlaajuisesti.

Myös Corpuksen Mielenterveyspäivän seminaarin tavoitteena on herättää keskustelua. Lisäksi tavoitteena on lisätä opiskelijoiden, tutkijoiden ja muun henkilökunnan yhteistyötä sekä yhteyksiä yliopiston ulkopuolelle.

Seminaarin verkkosivut: http://mielenkulttuuri.wordpress.com.

2017: Mielen kulttuuri 3 – Toivoa taiteesta
Seminaari järjestettiin ensimmäistä kertaa yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa. Järjestämiseen osallistuivat Corpuksen lisäksi Magna Carta, Parku, Tosine, Trioli, Sane, Stimulus ja Ynnä. Monitieteisessä seminaarissa taiteen suhdetta mielenterveyteen lähestyttiin puheenvuorojen lisäksi osallistavissa työpajoissa.

2015: Mielen kulttuuri 2 – Hoivaako taiteesta?

Seminaari käsitteli taiteen ja kulttuurin suhdetta hyvinvointiin: Voiko taide lisätä hyvinvointia, ja jos voi, niin miten? Mitä ovat taideterapeuttiset työmuodot, ja millaisia ne ovat käytännössä? Entä jos taide lisääkin pahoinvointia?

Ensimmäistä kertaa järjestettävä seminaari käsitteli kulttuurisia näkökulmia mielenterveyteen ja sen häiriöihin. Seminaari otti tarkasteltavakseen “hulluuden” eikä kaihtanut epäkorrektia nimitystä, sillä kyse ei ollut vain lääketieteen tunnistamista ja tunnustamista ilmiöistä vaan myös kulttuurisista käsityksistä. Seminaarin järjestettiin yhteistyössä Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen, Jyväskylän yliopiston kirjaston, Suomen Mielenterveysseuran, Mielenterveyden keskusliiton ja Tiedekeskus Heurekan kanssa.