Taidekasvatus

“Taidekasvatus tuntui tarjoavan uuden ja kiinnostavan ’ihmislähtöisen’ tavan lähestyä taiteen tekemistä ja kokemista.”


“Uskon, että taidekasvatuksen opinnoista karttunutta tietoa on mahdollista soveltaa työelämässä laaja-alaisesti ja monipuolisesti.”


“Taidekasvatus vastasi täydellisesti kiinnostukseni kohteita: taidetta tarkastellaan laajasti, kaikkien taidelajien kautta, ja ennen kaikkea suhteessa ihmiseen.”


“Välillä opiskelu saattaa olla aika epämääräistä, ja tuntuu aina hyvin vaikealta kertoa muille, mistä siinä oikeastaan on kyse. Olen kuitenkin pitänyt opinnoistani, jotka ovat hyvin pitkälti teoreettisia, taiteenteoria ja estetiikka ovat keskeisessä osassa.”


“En tiennyt opiskelemaan lähtiessäni (enkä vieläkään), mitä haluan tehdä valmistumisen jälkeen, mutta taidekasvatus on siitä hieno aine, että minun ei tarvitsekaan tietää – se avaa monenlaisia ovia.”


“Opintojen keskeisin anti ei ole tietoon pohjautuvat sisällöt, vaan ennemmin kyky tarkastella taiteen ja kulttuurin ilmiöitä laajasti, syvällisesti ja monesta eri näkökulmasta.”


Taidekasvatuksen oppiaineessa tarkastelunkohteena on ihmisen ja taiteen välinen suhde – se, millaisia merkityksiä taiteelle eri kulttuureissa annetaan ja millaisia kokemuksia taide tekijässään tai katselijassaan herättää. Viime vuosina taidekasvatuksen kasvava kiinnostuksenkohde on ollut taiteen hyödyntäminen hyvinvointia edistävässä työssä. Opinnoissa taiteen kenttää lähestytään laajasti erilaiset taidemuodot ja visuaalinen kulttuuri huomioiden.


Opinnot antavat laajat valmiudet toimia taide- ja kulttuurialalla esimerkiksi asiantuntija-, hallinto-, suunnittelu- sekä yleisötyötehtävissä erilaisissa taidealan organisaatioissa, museoissa ja teattereissa, media-alalla tai projektimuotoisessa työssä. Peruskoulun tai lukion kuvataideopettajaksi Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen opinnot eivät sellaisinaan pätevöitä.


Päävalinnassa haetaan hakukohteeseen ”taidehistoria ja taidekasvatus”. Perus- ja aineopinnot ovat taidekasvatuksen ja taidehistorian opiskelijoille yhteiset ja tarjoavat monipuolisen filosofista, taidehistoriallista sekä taiteentutkimuksellista näkökulmaa yhdistelevän perehdytyksen taidemaailmaan. Päätös toisen alan valitsemisesta tehdään viimeistään kandidaatintutkielmaa aloittaessa. Opintokokonaisuutta on kuitenkin mahdollista suunnata mieleisekseen jo aineopintovaiheesta lähtien.