Mikä Corpus?


Corpus on Jyväskylän yliopiston taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen kirjallisuuden, museologian, taidehistorian ja taidekasvatuksen opiskelijoiden yhteinen ainejärjestö. Se on perustettu 22.8.2013 yhdistämään kolme ainejärjestöä, Diaario (museologia), Opus (kirjallisuus) sekä Rana (taidehistoria, taidekasvatus).

Corpuksen tehtävä on tutustuttaa uudet opiskelijat yliopistoon ja ainejärjestötoimintaan, edustaa jäseniään sekä vaalia ja edistää taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen oppiaineiden opiskelua. Lisäksi Corpus järjestää vapaa-ajan toimintaa opiskelijoiden vireyden ja sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseksi.


Corpuksen sähköpostilista (ainejärjestöä ja opiskelua koskeva tiedostus): corpus(at)lists.jyu.fi

Ota yhteyttä Corpuksen hallitukseen: corpus-hallitus(at)lists.jyu.fi

Liity sähköpostilistalle: http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/corpus