Tietoisku uusista OPSeista vuosille 2017-2019

Mitä?

Uudet opetussuunnitelmat astuvat voimaan syyslukukaudella 2017.

Mikä muuttuu?

Entisen Taikun oppiaineiden kohdalla ei ole tehty tälle OPS-kierrokselle radikaaleja muutoksia. Vuoden alussa tapahtunut laitosyhdistyminen on pidetty mielessä suunnittelussa, mutta odotettavissa on, että yhdistymisen vaikutukset esimerkiksi yhteisen opetuksen määrään tulevat vahvemmin esille vuonna 2020 voimaan astuvissa OPSeissa.

Tällä kierroksella on kiinnitetty huomiota ennen kaikkea opiskelijapalautteessa esille nousseisiin pulmakohtiin. Kurssien nimiä on viilattu kuvaavammiksi, kurssikirjallisuutta päivitetty ja sisältöjä sekä vaatimuksia punnittu uudelleen. Kirjallisuuden, taidehistorian ja taidekasvatuksen opintosuuntien perusopintoihin kuuluu jatkossa yhteinen Länsimaisen kulttuurin teemat ja kuvasto -kurssi.

Miten opiskelijoiden toiveet on huomioitu? Kurssikohtaisten palautteiden lisäksi Korpissa on kerätty lukuvuosittain opiskelijapalaute, jota on käsitelty opiskelijoille ja laitoksen henkilökunnalle avoimessa palautetilaisuudessa. Corpuksen keräämää palautetta käytiin läpi viimekeväisessä Opetuksen kehittämispäivässä, jossa uusien OPSien suunnittelu laitettiin alulle. Lisäksi oppiaineiden OPS-työryhmissä on ollut mukana aktiivisia opiskelijajäseniä.

Missä nyt mennään?

Suunniteltujen OPSien rakenteet on siirretty uuteen opetussuunnitelmajärjestelmään KOVSiin, jonne oppiaineiden edustajat lisäävät vielä opintojaksojen osaamistavoitteet, sisällöt jne. Viimeistelyt on tarkoitus saada valmiiksi helmikuun alkupuolella.

Mistä saan lisätietoa?

Kysymykset ja kommentit uusista OPSeista voi suunnata entisten Taikun oppiaineiden osalta OPS-työtä koordinoivalle Sanna Karkulehdolle (sanna.j.karkulehto@jyu.fi) tai
amanuenssi Juha Tepolle (juha.teppo@jyu.fi).

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *